Νέα

Νέα
Καθαρισμός

Η υπ’ αριθμ. 687/06-04-2020 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Η υπ’ αριθμ. 351/17-02-2020 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Η υπ’ αριθμ. 350/17-02-2020 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο "Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για την περίοδο β΄ εξαμήνου του 2016"

Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ τ. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, Παρασκευή 10 Μαϊου

Δελτίο Τύπου - 1η πανελλήνια ημερίδα μηχανισμού υποστήριξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και δικτύωσης συνεργασίας σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο

Διημερίδα με τίτλο "Παιδί, Έφηβος και Ψυχική Υγεία" - Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Β.Α. Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ και τον Δήμο Αντιπάρου

Ημερίδα Προαγωγή Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας

Prefoot Pic6

e - Βιβλιοθήκη

Δείτε σημαντικά αρχεία σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, αναζήτηση και ανακτηση πληροφοριών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ