Νέα

Νέα
Καθαρισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, περιόδου 2022-2023

Η υπ’ αριθμ. 759/27-04-2021 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Ακύρωση της διαδικασίας για το έργο Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών νέων δράσεων και πολιτικών κατά την περίοδο αντιμετώπισης της επιδημίας CoViD-19

Λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Υπ.Υ. με τήρηση μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας COVID -19

Η υπ’ αριθμ. 226/05-02-2021 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Επίσπευση διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του τομέα Υγείας

Η υπ’ αριθμ. 2447/26-11-2020 Ορθή Επανάληψη Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Η υπ’ αριθμ. 1855/28-09-2020 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Η υπ’ αριθμ. 847/04-05-2020 Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ

Prefoot Pic6

e - Βιβλιοθήκη

Δείτε σημαντικά αρχεία σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, αναζήτηση και ανακτηση πληροφοριών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ