Ενέργειες Επικοινωνίας

Ενέργειες Επικοινωνίας

Ενέργειες Ειδικής Υπηρεσίας


Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων έτους 2015
Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2014

Φεβρουάριος 2015

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2013

Φεβρουάριος 2014

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice

Μάιος 2012

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice με αντικείμενο την ενσωμάτωση των αρχών της Διαχείρισης για Αποτελέσματα (Results Based Management RBM) στην Αθήνα.

Δράση: "Θετικά Βήματα για την Ψυχική Υγεία"

Μάρτιος 2012

Η Ενέργεια επιχειρεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας μέσω της ενεργοποίησης φορέων που θα έλθουν σε επαφή με τα μηνύματα και της γενικότερης ευαισθητοποίησης του κοινού, την προβολή του ρόλου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) για την κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και την ηθική και οικονομική ενίσχυσή τους με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αξιοποιηθούν στις ενέργειες. Τα έργα που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια είναι από τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης και τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες».

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων Μονάδων Υγείας Ε.Σ.Υ. στο έτος 2011

Φεβρουάριος 2012

Η συμπληρωματικότητας εθνικών πολιτικών με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Δράση: "Στηρίζω!" της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ιούνιος 2011

Η Ενέργεια επιχειρεί να μεταδώσει στοχευμένα το μήνυμα της ανάγκης στήριξης των παρεμβάσεων της Ψυχικής Υγείας, ευαισθητοποιώντας τους Προϊσταμένους τριάντα κρίσιμων Υπηρεσιών των οποίων τη συμβολή και τις ενέργειες χρειάζονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) και οι δομές Ψυχικής Υγείας για τη στήριξη των παρεμβάσεων τους. 

Τα έργα που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια είναι από τον Κοι.Σ.Π.Ε τομέα Ψυχικής Υγείας του Νομού Χανιών.

 

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων των Μονάδων Υγείας ΕΣΥ στο έτος 2010

Μάρτιος 2011

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων των Μονάδων Υγείας ΕΣΥ στο έτος 2010. Η συμπληρωματικότητα Εθνικών Πολιτικών με τις Συγχρηματοδοτούμενες δράσειςστα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013".

Κατεβάστε το αρχείο

 


Ενέργειες Δικαιούχων


Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων έτους 2015
Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2014

Φεβρουάριος 2015

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2013

Φεβρουάριος 2014

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice

Μάιος 2012

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice με αντικείμενο την ενσωμάτωση των αρχών της Διαχείρισης για Αποτελέσματα (Results Based Management RBM) στην Αθήνα.

Δράση: "Θετικά Βήματα για την Ψυχική Υγεία"

Μάρτιος 2012

Η Ενέργεια επιχειρεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας μέσω της ενεργοποίησης φορέων που θα έλθουν σε επαφή με τα μηνύματα και της γενικότερης ευαισθητοποίησης του κοινού, την προβολή του ρόλου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) για την κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και την ηθική και οικονομική ενίσχυσή τους με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αξιοποιηθούν στις ενέργειες. Τα έργα που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια είναι από τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης και τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες».

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων Μονάδων Υγείας Ε.Σ.Υ. στο έτος 2011

Φεβρουάριος 2012

Η συμπληρωματικότητας εθνικών πολιτικών με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Δράση: "Στηρίζω!" της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ιούνιος 2011

Η Ενέργεια επιχειρεί να μεταδώσει στοχευμένα το μήνυμα της ανάγκης στήριξης των παρεμβάσεων της Ψυχικής Υγείας, ευαισθητοποιώντας τους Προϊσταμένους τριάντα κρίσιμων Υπηρεσιών των οποίων τη συμβολή και τις ενέργειες χρειάζονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) και οι δομές Ψυχικής Υγείας για τη στήριξη των παρεμβάσεων τους. 

Τα έργα που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια είναι από τον Κοι.Σ.Π.Ε τομέα Ψυχικής Υγείας του Νομού Χανιών.

 

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων των Μονάδων Υγείας ΕΣΥ στο έτος 2010

Μάρτιος 2011

Εκτύπωση τεύχους με θέμα "Έκθεση αποτελεσμάτων των Μονάδων Υγείας ΕΣΥ στο έτος 2010. Η συμπληρωματικότητα Εθνικών Πολιτικών με τις Συγχρηματοδοτούμενες δράσειςστα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013".

Κατεβάστε το αρχείο

 

Prefoot Pic4

Δείτε τις συνεργασίες με Κοι.Σ.Π.Ε.και Ανώτατες Σχολές.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ