Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής

Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής

Στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, αναπτύσσονται Εθνικά Σχέδια Δράσης και επίσημα κείμενα Στρατηγικής για υποτομείς/πεδία της πολιτικής υγείας. Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025 και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας στον Τομέα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Η ενότητα θα επικαιροποιείται συνεχώς περιλαμβάνοντας κάθε νέο στρατηγικό κείμενο και εθνικό σχέδιο. 

Ο αναγνώστης μπορεί επίσης να ανατρέξει και στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για τα ειδικότερα σχέδια δράσης (όπως για την Άνοια/Alzheimer’s, για το κάπνισμα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κλπ). 

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025


corporation2-relations-pic2

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019-2022


corporation2-relations-pic2

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030

Prefoot Pic10

Προσκλήσεις

Δείτε τα αρχεία που αφορούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ