Κοινοτική Νομοθεσία

Κοινοτική Νομοθεσία

Κανονισμοί

corporation2-relations-pic2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/2221


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2020


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2020


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 460/2020


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 460/2014


corporation2-relations-pic2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014

Αποφάσεις

corporation2-relations-pic2

Eκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 23.5.2014

Prefoot Pic9

Εθνική Νομοθεσία

Δείτε τα αρχεία που αφορούν το Θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με την Εθνική Νομοθεσία.

  • Νόμοι
  • Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
  • Υπουργικές Αποφάσεις
  • Εγκύκλιοι
  • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων-'Εντυπα
  • Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσιότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ