Προβασιμότητα

Προβασιμότητα

Ο όρος Accessibility ή Προσβασιμότητα χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει πως ένα προϊόν (ιστοσελίδα, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική εφαρμογή) είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με ή χωρίς αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη όταν όλοι οι άνθρωποι (ηλικιωμένοι, άνθρωποι με μειωμένη όραση ή ακοή) μπορούν εκμεταλευτούν στο μέγιστο τη λειτουργικότητά της.

Ο παρών ιστότοπος δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, με τον παρών ιστότοπο παρέχει σε όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες πιστοποιώντας πως καμία αναπηρία τους δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περιήγησή τους σε αυτόν.

Όπου είναι εφικτό, τηρούνται οι κανόνες που έχουν θεμελιωθεί από το World Wide Web Consortium (W3C) και συγκεκριμένα από το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Πλήκτρα Γρήγορης Πρόσβασης

Ο ιστότοπος του Υγεία - Πρόνοια διαθέτει τα ακόλουθα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης:

 • 1 - Αρχική Σελίδα
 • 3 - Περιεχόμενα Ιστότοπου
 • 9 - Επικοινωνία
 • 0 - Accessibility

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πιθανόν ο περιηγητής (browser) σας να μην υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος χρήσης τους:

Browser Συνδυασμός Πλήκτρων
Internet Explorer 5+ (PC) Alt + Αντίστοιχο κουμπί, μετά πατήστε Enter
Internet Explorer 5+ (Mac) Ctrl + Αντίστοιχο κουμπί
Mozilla Firefox* Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Apple Safari Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Google Chrome Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Opera Shift + Escape (εμφανίζει τα διαθέσιμα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης) + Αντίστοιχο κουμπί

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές εκδόσεις του Firefox, η λειτουργικότητα των Πλήκτρων Γρήγορης Πρόσβασης πρέπει να ενεργοποιηθούν πρώτα.

Γραμματοσειρές

Κατά την υλοποίηση λάβαμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι γραμματοσειρές του τύπου non-serif είναι περισσότερο ευανάγνωστες και πιο ευδιάκριτες από περισσότερους ανθρώπους. Επιπλέον διατηρείται υψηλός λόγος αντίθεσης μεταξύ του παρασκηνίου (background) και του χρώματος του κειμένου ώστε η ευκρίνεια των κειμένων να είναι όσο το δυνατό καλύτερη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειρών

Ο παρών ιστότοπος διαθέτει μηχανισμό ο οποίος αλλάζει το μέγεθος της γραμματοσειράς στα σημεία όπου απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση άτομα με μειωμένη όραση να διακρίνουν και να διαβάζουν ξεκούραστα το περιεχόμενό του.

Για να κάνετε χρήση του παρόντος εργαλείου αρκεί να μεταβείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και να πατήσετε το σύνδεσμο "ΑΑΑ".

Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε ολόκληρη τη σελίδα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρουν οι σύγχρονοι περιηγητές.

Internet Explorer 7, 8, 9

Για να αυξομειώσετε το επίπεδο της μεγένθυσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί - (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.

Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου επιλέγοντας το μενού "Προβολή" και στη συνέχεια "Μέγεθος Κειμένου" επιλέξετε μια ρύθμιση.

Internet Explorer 6

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου επιλέγοντας το μενού "Προβολή" και στη συνέχεια "Μέγεθος Κειμένου" επιλέξετε μια ρύθμιση.

Mozilla Firefox

Για να αυξομειώσετε το επίπεδο της μεγένθυσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί - (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Επιλέξτε το μενού "Προβολή", μετά το μενού "Μεγένθυση" και κάντε την επιλογή της αρεσκείας σας.

Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μόνο του κειμένου επιλέγοντας το μενού "Προβολή", μετά το μενού "Μεγένθυση" και επιλέγοντας το "Μεγένθυση μόνο κειμένου". Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω συντομεύσεις του πληκτρολογίου δεν θα μεγενθύνουν ολόκληρη τη σελίδα, αλλά μόνο τα κείμενά της.

Apple Safari

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου στον Safari, αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί - (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Επιλέξτε το μενού "Προβολή" ("View") και πατήστε την επιλογή "Μεγένθυση" ("Zoom in"), Σμίκρυνση ("Zoom out") ή "Μεγένθυση μόνο κειμένου" ("Zoom Text Only").

Opera

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της σελίδας στον Opera 9, αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί - (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Πατήστε το βελάκι δίπλα στο εικονίδιο του μεγενθυντικού φακού που βρίσκεται κάτω δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το ζουμ της αρεσκείας σας.

Αναγνώστες Οθόνης (Screen Readers)

Επειδή υπάρχουν άνθρωποι με μειωμένη όραση οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς περιηγητές ιστού, η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με τρόπο ώστε να συνεργάζεται με Αναγνώστες Οθόνης.

Με τη χρήση κειμένου, περιγράφονται επαρκώς όλα τα γραφικά της ιστοσελίδας. Επιπλέον χρησιμοποιούνται περιγραφικοί τίτλοι και διαφορετικά χρώματα στους υπερσυνδέσμους ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό το που οδηγούν.