Προσκλήσεις

Προσκλήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνcorporation2-relations-pic2

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2023»

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 30.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 17/11/2023
Ημερομηνία Λήξης: 26/11/2023corporation2-relations-pic2

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 0 €
Ημερομηνία Έναρξης: 29/11/2023
Ημερομηνία Λήξης: Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνηςcorporation2-relations-pic2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Έρευνα κοινού για την αναγνωσιμότητα των δράσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 37.200 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12/10/2023
Ημερομηνία Λήξης: 16/10/2023corporation2-relations-pic2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Σύμβουλος υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Δικαιούχος πράξεων / υποέργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠ ΜΔΤ»

Κατηγορία: Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός: 24.800 €
Ημερομηνία Έναρξης: 09/08/2023
Ημερομηνία Λήξης: 16/08/2023corporation2-relations-pic2

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης με γενικό τίτλο "Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID[1]19"

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 24.800 €
Ημερομηνία Έναρξης: 03/03/2023
Ημερομηνία Λήξης: 08/03/2023corporation2-relations-pic2

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση αντικειμένου δημοσιότητας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ"

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 37.200 €
Ημερομηνία Έναρξης: 29/11/2022
Ημερομηνία Λήξης: 09/12/2022corporation2-relations-pic2

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο "Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το έτος 2022-2023"

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 9.610 €
Ημερομηνία Έναρξης: 21/09/2022
Ημερομηνία Λήξης: 03/10/2022corporation2-relations-pic2

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο 'Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2022"

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 26.040 €
Ημερομηνία Έναρξης: 29/08/2022
Ημερομηνία Λήξης: 12/09/2022corporation2-relations-pic2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 74.400 €
Ημερομηνία Έναρξης: 03/08/2022
Ημερομηνία Λήξης: 22/08/2022corporation2-relations-pic2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ (1)

Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός: 74.400 €
Ημερομηνία Έναρξης: 01/06/2022
Ημερομηνία Λήξης: 17/06/2022