Κατάλογος προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών ΕΔΕΥΠΥ

Κατάλογος προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών ΕΔΕΥΠΥ

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Κατάλογος Προμηθευτών - Παρόχων Υπηρεσιών ΕΔΕΥΠΥ


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 759/27-04-2021 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 226/05-02-2021 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 2447/26-11-2020 «Ορθή Επανάληψη Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 351/17-02-2020 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 350/17-02-2020 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 687/06-04-2020 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

Η υπ’ αριθμ. 847/04-05-2020 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»


corporation2-relations-pic2

«Η υπ’ αριθμ. 1855/28-09-2020 «Απόφαση για ένταξη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ»

Prefoot Pic2

Θεσμικό Πλαίσιο

Δείτε τα αρχεία που αφορούν τους κανονισμούς και τις αποφάσεις σχετικά με την Κοινοτική Νομοθεσία.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ