Έργα Ταμείου Ανάκαμψης

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΑ

Στο Υπουργείο Υγείας εκτελούνται έργα Ταμείου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 1.486.144.301 €.
Η καταληκτική ημερομηνία των έργων/δράσεων είναι έως και το 4ο τρίμηνο 2025 κατά περίπτωση .
Η Συνοπτική εικόνα των Δράσεων, του προϋπολογισμού, των  Οροσήμων και Στόχων, αποτυπώνεται στους Πίνακες που ακολουθούν:

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας είναι σε εξέλιξη η φάση της Αναθεώρησης και οι εγκεκριμένοι π/υ, Ορόσημα κλπ, ενδέχεται να τροποποιηθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Οι προϋπολογισμοί είναι οι εγκεκριμένοι στην εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε., είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση και ενδέχεται να τροποποιηθούν 

α/α< ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΣΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 (€)
ΕΣΑΑ

1

16816

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

250.000.000

2

16755

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

271.626.000

3

16820

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

54.503.550

4

16756

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔIΠΥ)
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

9.124.900

5

16783

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

253.867.538

6

16752

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

278.000.000

7

16753

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ /ΕΠΕΝΔΥΣΗ

12.098.800

8

16795

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΗ

317.000.000

9

16757

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΗ

32.468.800

Prefoot Pic7

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Δείτε τις Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες ανά κατηγορία και τα σχετικά τους αρχεία. 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ