Ενταγμένα Έργα

Ενταγμένα Έργα
Καθαρισμός φίλτρωνcorporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023, κωδ. ΟΠΣ 5211682, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 46.705.968,00 € €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, κωδ. ΟΠΣ 5067799

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 23.092.547,00 € €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κωδ. ΟΠΣ 5070042

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.687.840 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής, κωδ. ΟΠΣ 5070144

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 90.201.800 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης, κωδ. ΟΠΣ 5070503

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 22.866.080,00 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5070506

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 34.855.520 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5070507

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.356.640,00 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κωδ. ΟΠΣ 5070508

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 8.307.080 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου, κωδ. ΟΠΣ 5070509

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 6.074.240 €corporation2-relations-pic2

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κωδ. ΟΠΣ 5070510

Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τομέας: Ε.Σ.Υ.
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 10.286.000 €