Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσιότητας

Το θεσμικό πλαίσιο της επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ καθορίζεται από τον Οδηγό Επικοινωνίας, ο οποίος στοχεύει στη περιγραφή του πλαισίου της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με μια κοινή ταυτότητα σε όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οδηγός Επικοινωνίας αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων σχετικά με την προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία. 

Οδηγοί - Πρότυπα

Οδηγός

corporation2-relations-pic2

Επικοινωνιακός Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2021 - 2027


corporation2-relations-pic2

Επικοινωνιακός Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2014-2021

Prefoot Pic2

Δημοσιότητα

Πρότυπα - Λογότυπα

Από την ενότητα Πρότυπα Λογότυπα μπορείτε να κατεβάσετε τα αντίστοιχα διαθέσιμα αρχεία εικόνων.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ