Πρότυπα - Λογότυπα

Πρότυπα - Λογότυπα

Πρότυπα

corporation2-relations-pic2

Εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών

Λογότυπα

corporation2-relations-pic2

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας


corporation2-relations-pic2

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας - σύμβολο


corporation2-relations-pic2

Οπτική ταυτότητα ΕΣΠΑ


corporation2-relations-pic2

Έμβλημα και δήλωση συγχρηματοδότησης της ΕΕ


corporation2-relations-pic2

Λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027


corporation2-relations-pic2

Οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην αγγλική γλώσσα


corporation2-relations-pic2

Λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για έγγραφα στην αγγλική γλώσσα


corporation2-relations-pic2

Λογότυπο Υπουργείου Υγείας


corporation2-relations-pic2

Σήμα Ελληνικό


corporation2-relations-pic2

Λογότυπο για δράσεις ΣΥΔ, δράσεις ΑμεΑ κλπ.

Prefoot Pic3

Ενέργειες Επικοινωνίας

Δείτε κάποιες επιλεγμένες ενέργειες επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας και των Δικαιούχων.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ