Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Συνεργασία με Κοι.Σ.Π.Ε.


1. Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΙΑΠΛΟΥΣ»

Υπηρεσίες καθαριότητας

Συνεργαζόμαστε, αναθέτοντας υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων γραφείων όπου εδρεύουμε. Οι υπηρεσίες παρέχονται με υπευθυνότητα, ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους υπευθύνους του φορέα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στις προσφερόμενες υπηρεσίες  Οι εργαζόμενοι, μέλη του συνεταιρισμού, με παρελθόν ψυχικής νόσου, είναι άριστοι επαγγελματίες και εξαιρετικά ευχάριστοι στην  συνεργασία τους μαζί μας. Παρέχουν υπηρεσίες από  το 2010.

Ιστοσελίδα: http://www.diaplous.eu

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος

Συνεργαστήκαμε με τον ΚΟΙΣΠΕ Διάπλους, παρέχοντας τις εγκαταστάσεις μας, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων γραφείων, για μετανάστριες που φιλοξενούνται στην εστία προσφύγων της ΑΡΣΙΣ. Η ΑΡΣΙΣ είναι ΜΚΟ που δραστηριοποιείται για υποστήριξη παιδιών και νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική κατάρτιση και εργασία με on the job training. Η επίβλεψη του χώρου και του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε από τον ΚΟΙΣΠΕ Διάπλους.

Σκεπτικό μας, να υποστηρίξουμε ενεργά τη δικτύωση φορέων που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων τους.

Φωτογραφικό υλικό

2. Κοι.Σ.Π.Ε. «ΚΛΙΜΑΞ PLUS»

Υπηρεσίες ανακύκλωσης χαρτιού

Συνεργαζόμαστε, αναθέτοντας υπηρεσίες παραλαβής άχρηστου χαρτιού για ανακύκλωση, από τους χώρους γραφείων όπου εδρεύουμε. Με την ενέργεια αυτή διατηρούμε καθαρούς και λειτουργικούς τους χώρους μας,  συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τη δραστηριότητα  του εργαστήριου προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί του ΚΟΙΣΠΕ.

Επισκευές επίπλων

Συνεργαζόμαστε, δεχόμενοι υπηρεσίες επισκευής επίπλων των γραφείων μας, από το εργαστήρι του ΚΟΙΣΠΕ. Με τον τρόπο αυτό διατηρούμε σε καλή κατάσταση το πάγιο εξοπλισμό μας, και ελαχιστοποιούμε κατά το δυνατόν τις ανάγκες μας για αγορά καινούργιου.

Υπηρεσίες catering

Στο σύνολο σχεδόν των συναντήσεων που διοργανώνουμε, για την υποστήριξη των έργων μας (τεχνικές συναντήσεις, ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας κ.λ.π.), εμπιστευόμαστε  για υπηρεσίες catering  τους ΚΟΙΣΠΕ.

Συγκριτικό πλεονέκτημα στις υπηρεσίες αυτές είναι η μεσογειακές γεύσεις που προσφέρουν, βασιζόμενες σε εκλεκτές πρώτες ύλες, οι ανταγωνιστικές τιμές, ο υψηλός επαγγελματισμός και η γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες μας.

Η υπηρεσία μας μέχρι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία, σειρά συνεργασιών με υπηρεσίες catering για μικρού και μεγάλου μεγέθους εκδηλώσεις

Υπηρεσίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού χώρων εργασίας

Αξιοποιώντας το συνεργείο ελαιοχρωματισμών του ΚΟΙΣΠΕ, μπορέσαμε να επισκευάσουμε κτιριακές φθορές και να συντηρήσουμε σε καλή κατάσταση τους χώρους που εργαζόμαστε. Το αποτέλεσμα ήταν η μετατροπή τους σε ένα χώρο θετικό και ελκυστικό για εργασία.

Οργάνωση εκδηλώσεων

Ο ΚΟΙΣΠΕ, ανέλαβε την οργάνωση τριήμερης διεθνούς συνάντησης εργασίας της ομάδας της  Community of Practice (C.O.P.), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 2012. Περιελάμβανε λειτουργική και τεχνική υποστήριξη, ξενάγηση των φιλοξενούμενων συμμετεχόντων από τα άλλα κράτη-μέλη, παραδοτέο υλικό και αναμνηστικό υλικό σε cd κ.λ.π.

Ιστοσελίδα: http://www.koispe.org

3. Κοι.Σ.Π.Ε. «ΕΥΖΗΝ»

Υπηρεσίες catering

Στο σύνολο σχεδόν των συναντήσεων που διοργανώνουμε, για την υποστήριξη των έργων μας (τεχνικές συναντήσεις,  ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας κ.λ.π.), εμπιστευόμαστε  για υπηρεσίες catering  τους ΚΟΙΣΠΕ.

Συγκριτικό πλεονέκτημα στις υπηρεσίες αυτές είναι η μεσογειακές γεύσεις που προσφέρουν, βασιζόμενες σε εκλεκτές πρώτες ύλες, οι ανταγωνιστικές τιμές, ο υψηλός επαγγελματισμός και η γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες μας.

Η υπηρεσία μας μέχρι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία, σειρά συνεργασιών με υπηρεσίες catering για μικρού και μεγάλου μεγέθους εκδηλώσεις.

Ιστοσελίδα: http://www.koispe-euzin.gr

4. Κοι.Σ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αγορά έργων τέχνης

Στο πλαίσιο της ενέργειας  «ΣΤΗΡΙΖΩ», η υπηρεσία μας προμηθεύτηκε τη συλλογή των καλύτερων έργων ζωγραφικής του  Πειραματικού Εργαστήριου Τέχνης του ΚΟΙΣΠΕ, που δημιουργήθηκαν από εργαζόμενους με ψυχική ασθένεια. Με όχημα τα έργα τέχνης, η ΕΥτΥΚΑ επιχείρησε να μεταδώσει στοχευμένα το μήνυμα της ανάγκης στήριξης των παρεμβάσεων της ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιώντας εκείνους των οποίων την συμβολή και ενέργειες χρειάζονται οι ΚΟΙΣΠΕ και οι δομές της ψυχικής υγείας. Οι πίνακες απεστάλησαν σε αρχές Περιφερειακής διοίκησης, υπηρεσίες χρηματοδότησης και εγκρίσεων κλπ. μαζί με σύντομο προσωπικό μήνυμα του δημιουργού.

Ιστοσελίδα: http://www.koispechania.gr

5. Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αγορά έργων τέχνης

Στο πλαίσιο της ενέργειας  «ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ», η υπηρεσία μας προμηθεύτηκε από το Πειραματικό Εργαστήρι Τέχνης των ΚΟΙΣΠΕ, πίνακες ζωγραφικής, για ανάρτηση σε χώρους υποδοχής κοινού με δύο εκδοχές: α) Διαρκή ανάρτηση  σε χώρους υποδοχής της ΕΥΤΥΚΑ, β) Περιοδική έκθεση σε δράσεις, εκδηλώσεις και ενέργειες σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με το ΕΣΠΑ , η οποία αξιοποιείται ήδη πολλαπλώς.

Ιστοσελίδα: http://www.koispekerk.gr

6. Κοι.Σ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγορά έργων τέχνης

Στο πλαίσιο της ενέργειας  «ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ», η υπηρεσία μας προμηθεύτηκε από το Πειραματικό Εργαστήρι Τέχνης των ΚΟΙΣΠΕ, πίνακες ζωγραφικής, για ανάρτηση σε χώρους υποδοχής κοινού με δύο εκδοχές: α) Διαρκή ανάρτηση  σε χώρους υποδοχής της ΕΥΤΥΚΑ, β) Περιοδική έκθεση σε δράσεις, εκδηλώσεις και ενέργειες σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με το ΕΣΠΑ , η οποία αξιοποιείται ήδη πολλαπλώς.

Ιστοσελίδαhttp://www.koispe-thess.gr

7. Κοι.Σ.Π.Ε. «ΕΙΚΟΝΑ»

Υπηρεσίες εκτυπώσεων

Συνεργαζόμαστε από το 2008, αναθέτοντας αποκλειστικά το σύνολο των εκτυπώσεων μας, καρτών και ενημερωτικού υλικού  σχετικού με τις ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας που υλοποιούμε, όπως ενημερωτικά Φυλλάδια και αφίσες σε διοργάνωση εκδήλωσης, τη δημιουργία των επαγγελματικών καρτών των στελεχών μας κ.λ.π.

Ιστοσελίδα:http://www.eikonakoispe.gr

Συνεργασία με Ανώτατες Σχολές

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

Ως οργανισμός, που προάγει την διαρκή βελτίωση μέσω της δια βίου μάθησης και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ άλλων η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.  προσφέρει σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας  τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια από τις Μονάδες της Υπηρεσίας . Αυτή η μορφή εκπαίδευσης (staging) δίνει πολύτιμα εφόδια στους φοιτητές, καθώς τους φέρνει σε επαφή με σύγχρονα εργαλεία και τεχνογνωσία διαχείρισης προγραμμάτων και έργων υγείας και τους προετοιμάζει για την ένταξή τους στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.  Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία μας συνεργάζεται με μια σειρά από ΑΕΙ/ΤΕΙ , μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

H πρακτική άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και του εκπαιδευτικού φορέα, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι υποχρεώσεις όλων των μερών. Σύμφωνα με  τον εφαρμοζόμενο μοντέλο, η υπηρεσία υποδέχεται τον σπουδαστή, καταρτίζει από κοινού το αναλυτικό πρόγραμμα, και μετά από σύντομη περίοδο ενημέρωσης και  προσαρμογής,  του αναθέτει έργο περιορισμένης διάρκειας με συγκεκριμένα παραδοτέα. Η διαμόρφωση του προγράμματος άσκησης και η  επιλογή του αντικειμένου της γίνεται από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης της ΕΥΤΥΚΑ σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Διδάσκοντα του εκπαιδευτικού φορέα και τους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.

Σημείωση: Η ΕΥΤΥΚΑ παρέχει στον σπουδαστή θέση εργασίας και Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε βάσεις δεδομένων, ευκαιρίες μάθησης & συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες και χορηγεί σχετική βεβαίωση και συστατική επιστολή. Η πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι αμειβόμενη και σε ότι αφορά στην διάρκεια, ωράριο, ασφάλιση κλπ διέπεται από το ειδικό πλαίσιο του εκάστοτε εκπαιδευτικού φορέα.

Header Pic5

Νέα

Δείτε όλα τα νέα τις Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ