Mελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες

Σχέδιο Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Στο Μέρος Α΄, γίνεται αρχικά παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και στις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες στην παροχή της. Επίσης, γίνεται παρουσίαση της κατάστασης σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Στο Μέρος Β΄, γίνεται παρουσίαση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, με την διατύπωση στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων και την ανάλυση των προαπαιτούμενων στα πεδία των υποδομών και της λειτουργικής διασύνδεσης. Έπειτα, περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησής του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ γίνονται και προτάσεις κανονιστικών κειμένων που θα θέσουν το σχετικό νομικό πλαίσιο.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Υγείας - Ψυχικής Υγείας
Έτος:  2008
DOWNLOAD (888,57KB) ZIP

Διερεύνηση,καταγραφή & Αξιολόγηση των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης του στελεχικού δυναμικού του τομέα Υγείας - Πρόνοιας

Προσδιορίζονται οι υπάρχουσες απαιτήσεις στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών και αναλύεται η εφαρμογή που αναπτύσσεται για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Κατόπιν, γίνεται μελέτη των σχετιζόμενων με την κατάρτιση υποδομών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, προσφέρεται η σχετική βάση δεδομένων και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Υγείας - Ψυχικής Υγείας
DOWNLOAD (5.986,50KB) RAR

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1 και Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δράσεων του Μέτρου 3.1

Καταγραφή των στρατηγικών κατευθύνσεων και των παρεμβάσεων του δημοσίου τομέα στο πεδίο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ανάλυση των επιμέρους διαδικασιών του Μέτρου και των επιπτώσεών του.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
DOWNLOAD (1.140,21KB) PDF

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.2 και Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δράσεων του Μέτρου 3.2

Διατύπωση προτάσεων δράσης για τον αποϊδρυματισμό των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας προς τα άτομα με αναπηρίες και για την προώθηση της κοινωνικής τους επανένταξης. Επίσης, ανάλυση του Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου αυτών των δράσεων.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έτος:  2002
DOWNLOAD (1.838,79KB) PDF

Βιωσιμότητα και Εναλλακτικά Συστήματα Χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας μετά τη ληξη της Χρηματοδότησης της Ε.ΕΙ

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας ανά πηγή απορρόφησης πόρων, προσέγγιση του κόστους τους και προτάσεις για εναλλακτικά μελλοντικά συστήματα χρηματοδότησης και ελέγχου των δαπανών.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έτος:  2003
DOWNLOAD (108,35KB) RAR

Οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας την Δ’ Προγραμματική Περίοδο – Το Σχέδιο Δράσης του τομέα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007 - 2013

Επεξεργασία της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο 2007 – 2013 και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», το οποίο συνθέτει τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και την κατοχύρωση της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
DOWNLOAD (3.882,24KB) PDF

Οι νέες προνοιακές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας

Στο Τμήμα Ι, περιγράφονται οι κύριες διαστάσεις του πλαισίου ανάπτυξης των νέων προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των προνοιακών παρεμβάσεων για την κατοχύρωση ελαχίστων ορίων διαβίωσης. Το Τμήμα II περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των νέων προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, εξειδικεύοντας τις δυνατότητες θεσμικής και επιχειρησιακής τους εφαρμογής από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έτος:  2007
DOWNLOAD (1.375,46KB) PDF

Μελέτη κοινωνικού απολογισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της Λισσαβόνας

Στο Μέρος Α΄, γίνεται αρχικά περιγραφή των αρχών της Στρατηγικής της Λισσαβόνας - Γκέτεμποργκ. Έπειτα γίνεται παρουσίαση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών GRI και των συναφών προτύπων και δεικτών. Στην συνέχεια, διατυπώνονται οι κανόνες-αρχές και το περιεχόμενο των απολογισμών και δίνονται κάποιοι τρόποι βηματικής εφαρμογής των Κατευθυντηρίων Οδηγιών. Στο Μέρος Β΄, γίνεται Κοινωνικός Απολογισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά την περιγραφή της αποστολής και των στόχων του Υπουργείου και την παράθεση των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, γίνεται περιγραφή των μεταρρυθμιστικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του. Ακολουθεί παρουσίαση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων Ε.Π. "Υγεία - Πρόνοια". Τέλος, γίνεται παρουσίαση των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προωθούνται από το Υπουργείο.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έτος:  2007
DOWNLOAD (3.842,58KB) RAR

Οριζόντια δικτύωση και συντονισμός των υπηρεσιών & φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί

Στο Πρώτο Μέρος, αναλύεται η έννοια της Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο Δεύτερο Μέρος, διατυπώνεται η στρατηγική και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (τομείς προτεραιότητας) για το συστήμα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί. Επίσης, παρουσιάζεται η οργανωτική δομή της οριζόντιας δικτύωσης και του συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
Κατηγορία:  Σχεδιασμός Πολιτικών και Δράσεων στους Τομείς Πρόνοιας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έτος:  2009
DOWNLOAD (5.299,29KB) PDF

Μελέτη Ανάπτυξης εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ

Καταγραφή των υπαρχόντων δομών βιοϊατρικής τεχνολογίας στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και των αναγκών που επηρεάζονται με εξειδίκευση ανά τεύχος: Τεύχος Α΄: Συστήματα Αξονικής - Μαγνητικής Τομογραφίας Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Τεύχος Β΄: Συστήματα Γ-Κάμερας, Αγγειογράφων / Στεφανιογράφων και Γραμμικών Επιταχυντών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Τεύχος Γ΄: Συστήματα Αξονικής - Μαγνητικής Τομογραφίας Ελλάδας, Τεύχος Δ΄: Συστήματα Γ-Κάμερας, Αγγειογράφων / Στεφανιογράφων και Γραμμικών Επιταχυντών Ελλάδας.
Κατηγορία:  Αναδιοργάνωση και Βελτίωση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Έτος:  2003
DOWNLOAD (3.176,81KB) RAR

Αναζήτηση

Κατηγορία