Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων ΕΣΠΑ Μπλε σφαίρα και λευκό χαρτί με σταυρό σχεδιασμένο πάνω του
περισσότερα

Email Alert

μπάλα μπλε με φάκελο Γραφτείτε στην λίστα ενημερώσεων μέσω email.
περισσότερα

Προκηρύξεις Έργων Ειδικής Υπηρεσίας

Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: "Μηχανισμός υποστήριξης-Λειτουργία Call-center/Help Desk" για τις Πράξεις "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ", που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Ημερομηνία:  08/05/2013
Ημερομηνία Λήξης:  24/05/2013
DOWNLOAD (788,59KB) PDF
Αρχείο Διευκρινίσεων
DOWNLOAD (61,39KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της έναρξης του Προγράμματος για το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα»

Ημερομηνία:  11/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  29/04/2013
 
Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών "Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)"

Ημερομηνία:  09/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  23/04/2013
DOWNLOAD (282,03KB) PDF
 

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: «Εκπόνηση τεύχους πρόσκλησης/προκήρυξης της Πράξης "Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)"

Ημερομηνία:  28/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  08/04/2013
DOWNLOAD (254,17KB) PDF
 

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: " Προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης [434313] , στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου [434314] και στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου [434315]»

Ημερομηνία:  28/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  08/04/2013
DOWNLOAD (260,05KB) PDF
 

Αναζήτηση

Κατάσταση