Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφών Επιλέξτε εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής.
περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ε.Υ. Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων
106 77, Αθήνα
Φαξ: 2131500751-752
e-mail: ygpro@mou.gr
περισσότερα

Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Ειδική Υπηρεσία, που προβλέπεται στο Νόμο 3614/2000 αποτελεί διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, που αναδιοργανώθηκε πρόσφατα με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού και τεσσάρων (4) επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης ανάπτυξης της Υγείας & της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για την διαχείριση ή το συντονισμό παρεμβάσεων του τομέα, που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, η υπηρεσία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για τον άξονα προτεραιότητας 5 , ύψους 400 εκ. ευρώ του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και ως συντονιστής για συνολικά 1.2 δισεκατομμύρια Ευρώ, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων στην Ελλάδα έως το 2013.

Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια επίσης για την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής για τον εθνικό συντονισμό συγχρηματοδοτημένων έργων της υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

Για να κατεβάσετε το έντυπο "Πολιτική Ποιότητας", παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 106 77 Αθήνα
Φαξ: 2131500751 & 2131500752
e-mail: ygpro@mou.gr
Web site : www.ygeia-pronoia.gr

Κατάσταση Στελεχών Ειδικής Υπηρεσίας
Φωτεινή Δαλαβέρη Προϊσταμένη 213 1500 761 fdalaveri@mou.gr
Ιωάννα Αποστόλου
Γραφείο Προϊσταμένου 213 1500 762 annaapos@mou.gr
Μονάδα Α1 – Στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
Σταύρος Διβάνης 213 1500 772 sdivanis@mou.gr
Μαρία Άννα Αρβανίτη
213 1500 774 marvaniti@mou.gr
Ανδρέας Καραμήτσος 213 1500 773 akaramitsos@mou.gr
Μονάδα Α2 – Συντονισμού εφαρμογής και υποστήριξης της υλοποίησης
Στέλλα Στουπή 213 1500 771 sstoupi@mou.gr
Εύα Φλεβάρη 213 1500 800 eflevari@mou.gr
Μονάδα Β – Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων
Μαλαματένια Χρυσανθακοπούλου 213 1500 802 chrisate@mou.gr
Ειρηνούλα Βασιλούλη 213 1500 803 evasilouli@mou.gr
Μαριάννα Γιδαράκου 213 1500 791 mgidarakou@mou.gr
Ιουλία Λαμπράκη 213 1500 799 ilampraki@mou.gr
Γεώργιος Πουλινάκης 213 1500 819 georpoul@mou.gr
Ελένη Τερζίδου 213 1500 824 eterzidou@mou.gr
Εμμανουέλα Φλέσουρα 213 1500 798 eflessoura@mou.gr
Μονάδα Γ – Προεγκρίσεων και επαληθεύσεων
Σταύρος Κέπεντζης 213 1500 795 skepentzis@mou.gr
Θεώνη Βασιλείου
213 1500 804 tvasileiou@mou.gr
Αθανάσιος Λεμπέσης 213 1500 801 alembessis@mou.gr
Αριστομένης Συγγελάκης 2131500790 asyngelakis@mou.gr
Μονάδα Δ – Οργάνωσης και υποστήριξης
Κυριακή Παντελάκη 213 1500 820 kpantelaki@mou.gr
Μαρία Κορνηλία Αρμενιάκου
213 1500 821 marmeniakou@mou.gr
Βεατρίκη Κυριάκη 213 1500 796 beatkyri@mou.gr
Γραφείο ΟΠΣ
Θεώνη Βασιλείου 213 1500 804
tvasileiou@mou.gr
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο που αναφέρει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.