Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Υποστηρικτικός Μηχανισμός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  4.000.000,00 €

Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  3.000.000,00 €

Υγειονομικός Χάρτης: Σύστημα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (νυν ΚΕΛΠΝΟ τέως ΚΕΕΛ)
Προϋπολογισμός:  3.000.000,00 €

Εκστρατείες και Δράσεις Ενημέρωσης του Πληθυσμού για την Πρόληψη των Νοσημάτων

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (νυν ΚΕΛΠΝΟ τέως ΚΕΕΛ)
Προϋπολογισμός:  8.000.000,00 €

Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  864.120,00 €

Δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας και προβολής για την εφαρμογή Εθνικού Αντικαπνιστικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός:  126.285,00 €

Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Προϋπολογισμός:  385.000,00 €

ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και Στοχευμένη Δράση για τη Διατροφή και την Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μεθοδολογίας και Αποτύπωση

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  1.659.696,50 €

Υποστηρικτικός Μηχανισμός ΥΥΚΑ - Υφυπουργείου Διατροφής & Άθλησης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  994.508,10 €

Πρόγραμμα Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης Παχυσαρκίας και Διαταραχών Νευροανάπτυξης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στο Νομό Ηρακλείου, Κρήτης

Κατάσταση:  Ολοκληρωμένα
Τομέας:  Δημόσια Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός:  356.306,40 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση