Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Λειτουργία του Αργούντος Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΠΕΡΙΦ.ΠΑΝΕΠ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός:  1.168.000,00 €

Ίδρυση και Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων στο Γ.Ν. Βόλου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Προϋπολογισμός:  1.110.000,00 €

Ίδρυση και Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων και Εφήβων στο Γ.Ν. Βόλου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Προϋπολογισμός:  1.689.000,00 €

Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ"
Προϋπολογισμός:  1.528.699,84 €

Ανάπτυξη Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ψυχικής Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Προϋπολογισμός:  470.000,00 €

Κατάρτιση Στελεχών του Τομέα Υγείας στην Πρώϊμη Ανίχνευση των Ψυχικών Διαταραχών στις Περιφέρειες του Στόχου:Σύγκλιση

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Προϋπολογισμός:  198.900,00 €

Κατάρτιση Στελεχών του Τομέα Υγείας στην Πρώϊμη Ανίχνευση των Ψυχικών Διαταραχών στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Προϋπολογισμός:  415.582,00 €

Κατάρτιση Στελεχών του Τομέα Υγείας στην Πρώϊμη Ανίχνευση των Ψυχικών Διαταραχών στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Προϋπολογισμός:  135.518,00 €

Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας "Θριάσιο"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΝΟΜΑΡΧ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΕΙΟ"
Προϋπολογισμός:  1.160.000,00 €

Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)
Προϋπολογισμός:  784.450,00 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση