Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Λειτουργία Σ.Υ.Δ. Διαμερίσματος 4 Ατόμων στη Βορειανατολική Αττική (2)

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"
Προϋπολογισμός:  609.450,00 €

Εκπόνηση Μελέτης με Τίτλο:"Εμπειρογνωμοσύνη για το Οργανωτικό Πλαίσιο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία(ΣΥΔ)

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  45.000,00 €

ΣΥΔ 6 Ατόμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προϋπολογισμός:  402.330,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 4 Ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής "Νεφέλη"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"
Προϋπολογισμός:  364.000,00 €

Εκ των Υστέρων (ex post) Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης "Ψυχαργώς" από το 2000 Μέχρι και το 2009

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  130.000,00 €

Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ
Προϋπολογισμός:  1.270.000,00 €

Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής στο Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ
Προϋπολογισμός:  1.085.000,00 €

Προπαρασκευαστικές Δράσεις και Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Σύσταση του Δευτεροβάθμιου Οργάνου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Προϋπολογισμός:  235.700,00 €

Δημιουργία Περιφερειακών Πυρήνων Δικτύωσης Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Προϋπολογισμός:  70.000,00 €

Εκπόνηση Μελέτης για τη Δημιουργία Διαδικασιών Απλούστευσης στην Ένταξη και Παρακολούθηση Πράξεων που θα Εντάσσονται στους Άξονες 4 και 5 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  70.110,00 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση