Τρέχουσες Προσκλήσεις

«Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (κωδικός 26)» περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (bullying) στο Δημοτικό Σχολείο: STOP στην Ενδοσχολική Βία

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)
Προϋπολογισμός:  715.040,00 €

Μελέτη Εκτίμησης Αναγκών και Εφαρμογής Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  350.000,00 €

Μηχανισμός Υποστήριξης της Υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που Αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  4.500.000,00 €

Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 Ολοήμερα Σχολεία και 150 Σχολεία Απομακρυσμένων Περιοχών

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Προϋπολογισμός:  1.265.834,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  231.685,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Τρείς Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  230.545,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  70.580,00 €

"Φωτεινή" Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 Ατόμων στην Αθήνα

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός:  480.188,17 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 Ατόμων στα Άνω Λιόσια – Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 3

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Προϋπολογισμός:  542.000,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Κάρμεν"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"
Προϋπολογισμός:  318.000,00 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση