Τρέχουσες Προσκλήσεις

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (κωδικός 26)» περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (bullying) στο Δημοτικό Σχολείο: STOP στην Ενδοσχολική Βία

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)
Προϋπολογισμός:  715.040,00 €

Μελέτη Εκτίμησης Αναγκών και Εφαρμογής Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  350.000,00 €

Μηχανισμός Υποστήριξης της Υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που Αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός:  4.500.000,00 €

Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 Ολοήμερα Σχολεία και 150 Σχολεία Απομακρυσμένων Περιοχών

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Προϋπολογισμός:  1.265.834,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  231.685,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Τρείς Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  230.545,00 €

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)
Προϋπολογισμός:  70.580,00 €

"Φωτεινή" Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 Ατόμων στην Αθήνα

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός:  480.188,17 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 Ατόμων στα Άνω Λιόσια – Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 3

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Προϋπολογισμός:  542.000,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Κάρμεν"

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"
Προϋπολογισμός:  318.000,00 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση