Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Ενταγμένα Έργα

Λίστα ενταγμένων έργων (ενημέρωση: 30/04/2013): DOWNLOAD

Θέσπιση Προδιαγραφών Ποιότητας και Ανάπτυξη Προτύπων Λειτουργίας Υπηρεσιών Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  4.000.000,00 €

Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα και Αποκατάσταση Ασθενών με Νεοπλασίες

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός:  750.000,00 €

Υποστήριξη και Συμβουλευτική των Φορέων του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα Υπηρεσιών Υγείας που θα Προχωρήσουν σε Πιστοποίηση και Διαπίστευση των Διαδικασιών τους και τη Στήριξη της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α., Καθώς και των Επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας, για την Εφαρμογή του Έργου της Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δικαιούχος:  ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός:  960.000,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 Ατόμων στα Άνω Λιόσια – Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Προϋπολογισμός:  542.000,00 €

Οργάνωση και Λειτουργία Δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφείων των Οκτώ (8) Ατόμων της Ε.Σ.Β.Ε.

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός:  1.000.000,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 Ατόμων στα Άνω Λιόσια – Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 2

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Προϋπολογισμός:  542.000,00 €

Λειτουργία Σ.Υ.Δ. Διαμερίσματος 4 Ατόμων στη Βορειανατολική Αττική (1)

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Δικαιούχος:  ΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"
Προϋπολογισμός:  609.450,00 €

Δικτύωση και Συνεργασία Κινητών Μονάδων και Διασύνδεσης τους με Φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Πανελλαδικό Επίπεδο

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  80.700,00 €

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 Ατόμων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας στο Δήμο Ναυπακτίας

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ
Προϋπολογισμός:  610.000,00 €

7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών

Κατάσταση:  Σε εξέλιξη
Τομέας:  Ψυχική Υγεία
Δικαιούχος:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΕΕΝΑΣΔ) (ΘΕΣ/ΚΗ)
Προϋπολογισμός:  599.250,00 €

Αναζήτηση Ενταγμένων Έργων

Δικαιούχος(οι)

Υποτομέας

Κατάσταση