Εκθέσεις Προόδου

Αρχεία Εκθέσεων Προόδου
Παρουσίαση Προόδου Παρεμβάσεων Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλέγγυας στον Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Μάρτιος 2009) DOWNLOAD
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» (Μάρτιος 2009) DOWNLOAD
Πορεία Υλοποίησης Δράσεων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007 - 2013 (Νοέμβριος 2008) DOWNLOAD