Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που απορρέουν από τους στρατηγικούς στόχους του Αναπτυξιακού Προγράμματος του τομέα 2007-2013 προτείνονται στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ εξειδικεύονται επιχειρησιακά σε Σχέδια Δράσης.

Για την επιτυχή εφαρμογή του παραπάνω προτεινόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 συστάθηκαν μια σειρά από όργανα εφαρμογής.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που περιλαμβάνουν δράσεις 600 εκατ. Ευρώ για τον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι τα:
  • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση
  • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
  • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
  • ΕΠ Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
  • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Οι παρεμβάσεις του τομέα περιγράφονται για τις ανάγκες του προγραμματισμού με τυποποιημένα δελτία εξειδίκευσης, που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συγκεκριμένα στα Π.Ε.Π. έχουν προβλεφθεί δράσεις ύψους περίπου 800 εκ € που αφορούν στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ψυχικής υγείας (δομές απο-ιδρυματισμού, πρόληψης, ψυχιατρικά τμήματα, κέντρα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, κέντρα ημέρας κλπ), υποδομών α-βάθμιας και
β-βάθμιας περίθαλψης. Οι δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Δημόσια Υγεία περιλαμβάνουν υποδομές για:
  • Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου
  • Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
  • Υποδομές Δημόσιας Υγείας

Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Πιστοποιημένοι Φορείς

μπλε τικ Επιλέξτε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα παρουσιάσης των πιστοποιημένων φορέων.
περισσότερα

Press Kit

μπλε φάκελοq Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα λογότυπα, έντυπα και γενικότερα υλικό της υπηρεσίας.
περισσότερα