Στελεχιακό Δυναμικό

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφώνΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών της υπηρεσίας.
περισσότερα

Πιστοποιημένοι Φορείς

μπλε τικ Επιλέξτε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα παρουσιάσης των πιστοποιημένων φορέων.
περισσότερα

Πρότυπα - Λογότυπα

  • Πρότυπο Πινακίδας ΔΟΜΗΣ DOWNLOAD

  • Πρότυπο Πινακίδας ΚΟΙΣΠΕ DOWNLOAD

  • Πρότυπο Δελτίου DOWNLOAD

  • Υπόδειγμα Προκήρυξης ΣΥΔ DOWNLOAD
Λογότυπο ΕΥΤΥΚΑ Λογότυπο ΥΥΚΑ
Ειδική Υπηρεσία τομέα
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Υγείας
Λογότυπο ΕΣΠΑ Λογότυπο ΕΠΑΝΑΔ
Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο 2007-2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Έμβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σήμα Ε.Ε. Σήμα Ελληνικό
Λογότυπο Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ
Λογότυπο για δράσεις ΣΥΔ, δράσεις ΑμεΑ κλπ. Ταμπέλα ΚΟΙΣΠΕ Catering
Λογότυπο Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ Διοικητική Μεταρρύθμιση
Λογοτύπηση Κινητής Μονάδαςλπ. Διοικητική Μεταρρύθμιση