Στελεχιακό Δυναμικό

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφώνΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών της υπηρεσίας.
περισσότερα

Πιστοποιημένοι Φορείς

μπλε τικ Επιλέξτε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα παρουσιάσης των πιστοποιημένων φορέων.
περισσότερα

Πρότυπα - Λογότυπα

  • Πρότυπο Πινακίδας ΕΣΠΑ 2014 - 2020 DOWNLOAD

  • Πρότυπο Πινακίδας ΔΟΜΗΣ DOWNLOAD

  • Πρότυπο Πινακίδας ΚΟΙΣΠΕ DOWNLOAD

  • Πρότυπο Δελτίου DOWNLOAD

  • Υπόδειγμα Προκήρυξης ΣΥΔ DOWNLOAD
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2020 Λογότυπο ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2020 Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο 2007-2012
Λογότυπο ΕΠΑΝΑΔ Έμβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Σήμα Ε.Ε.

Λογότυπο Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ
Σήμα Ελληνικό Λογότυπο για δράσεις ΣΥΔ, δράσεις ΑμεΑ κλπ.

Λογότυπο Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ
Ταμπέλα ΚΟΙΣΠΕ Catering Λογοτύπηση Κινητής Μονάδαςλπ.
Διοικητική Μεταρρύθμιση
Διοικητική Μεταρρύθμιση