Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Υπηρεσίας

Αρχεία Θεσμικού Πλαισίου Ειδικής Υπηρεσίας
Νόµος 2860/2000  (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) - «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» DOWNLOAD
ΚΥΑ 130385/1-10-09 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-09) – Τελευταία Τροποποίηση Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης DOWNLOAD
ΚΥΑ 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) -Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔΕΠ, σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007 DOWNLOAD
ΚΥΑ 44222/Γ’ ΚΠΣ 304 (ΦΕΚ 13/Β/12-01-01) – Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης DOWNLOAD

Στελεχιακό Δυναμικό

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφώνΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών της υπηρεσίας.
περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφών Επιλέξτε εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής.
περισσότερα