Προσκλήσεις Πιστοποίησης

10η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Φορέων

Ημερομηνία Λήξης:  20/04/2012
DOWNLOAD (120,77KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

Αξιολόγηση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δυνητικών Δικαιούχων Πράξεων του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013

Ημερομηνία Λήξης:  30/06/2011
DOWNLOAD (115,34KB) PDF
 

7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Ημερομηνία Λήξης:  30/06/2011
DOWNLOAD (233,14KB) PDF
 

8η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Ημερομηνία Λήξης:  30/06/2011
DOWNLOAD (213,42KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Ημερομηνία Λήξης:  30/06/2011
DOWNLOAD (228,77KB) PDF
 

Αναζήτηση

Κατάσταση

Email Alert

μπάλα μπλε με φάκελο Γραφτείτε στην λίστα ενημερώσεων μέσω email.
περισσότερα