Γενικά

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήθηκε με την αριθ. 130383/ ΦΕΚ2136/τ.Β’/ 01-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (έναρξη λειτουργίας 14/04/2011) και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Δικαιούχου υλοποίησης πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πράξεων που αφορούν τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 −2013, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτό ισχύει.

Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων ΕΣΠΑ Μπλε σφαίρα και λευκό χαρτί με σταυρό σχεδιασμένο πάνω του
περισσότερα