Οδηγίες Υποβολής Έργων

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ενημέρωση δικαιούχων για νέες λίστες δημοπράτησης DOWNLOAD
Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής DOWNLOAD
ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ DOWNLOAD
Οδηγός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων - 3η έκδοση DOWNLOAD
Οδικός χάρτης ενεργειών (roadmap) για χρηματοδότηση και υλοποίηση διαδικασίας αγοράς ακινήτων DOWNLOAD
Χάρτης ενεργειών (roadmap) για την διοικητική και τεχνική ωρίμανση κτιριακών έργων DOWNLOAD
Χάρτης ενεργειών (roadmap) για την διοικητική και τεχνική ωρίμανση έργων προμήθειας εξοπλισμού DOWNLOAD
Οδηγίες για την υποβολή φακέλου (τεχνικού δελτίου κλπ) πρότασης χρηματοδότησης στα ΠΕΠ DOWNLOAD
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΚΑΙ 5,(ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.)  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 DOWNLOAD

Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Πιστοποιημένοι Φορείς

μπλε τικ Επιλέξτε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα παρουσιάσης των πιστοποιημένων φορέων.
περισσότερα