Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Έργα Υγείας στο Γ' ΚΠΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Β) ΓΙΑ 15 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  703.774,89 €

Ξενώνας δέκα (10) ατόμων με ψυχικές διαταραχές «Θάλεια» στο Νομό Πιερίας

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  666.384,76 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ(ΕΛΑΦΡΑ ?ΜΕΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α. (ΓΟ11)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  506.843,54 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.166.576,67 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  39.668,39 €

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ ? Β΄ ΦΑΣΗ»,ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  6.057.164,26 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  1.063.379,17 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2002

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 4
Προϋπολογισμός:  6.503.480,49 €

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  702.421,65 €

ΤΡΙΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  924.431,40 €

ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  861.974,07 €

ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  631.059,55 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6) ΕΞΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ( ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ 4- 6 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚ. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  227.888,88 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (B) ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  916.219,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  899.372,25 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  846.233,04 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ATTIKH)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  797.129,23 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ Β ΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  902.347,17 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ (ΙΤΕΑ)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  850.733,63 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Α) ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  744.010,94 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Δ3 ΑΓΡΙΝΙΟΥ )

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  16.080,85 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ1 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  20.651,26 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Δ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  15.608,79 €

ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  689.312,43 €

ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  770.200,79 €

ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ)

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  867.177,81 €

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ-Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  769.786,03 €

ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ- Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  902.661,59 €

ΤΡΙΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ-Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  883.120,39 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  858.730,95 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Β) ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  884.417,33 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΟΜΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΝΟ 2 ΓΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥΤ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΨΝΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  408.906,36 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΟΜΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΝΟ 1 ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΩΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α.

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  606.498,01 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Α) ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  841.898,40 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.028.298,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  813.015,47 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - "ΑΙΑΝΤΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.046.492,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  824.612,81 €

Αποασυλοποίηση - Ίδρυση και Λειτουργία Οικοτροφείου (Δ) στην Αττική - Στερεά Ελλάδα.

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  731.099,42 €

Αποασυλοποίηση - Ίδρυση και Λειτουργία Οικοτροφείου (Ε) στην Αττική - Στερεά Ελλάδα.

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  791.102,13 €

ΑΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Α) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  642.195,66 €

Αποασυλοποίηση - Ίδρυση και Λειτουργία Οικοτροφείου (Γ) στη Θεσσαλία

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  694.952,73 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  29.725,40 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  15.272,03 €

Λειτουργία 2 διαμερισμάτων στο Ναύπλιο 8 ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  75.008,95 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  73.216,06 €

Λειτουργία Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Τρίπολη

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  672.493,35 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.366.703,91 €

Διαμερίσματα Α-Β Γ.Ν. Τρικάλων

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  37.186,78 €

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  34.296,66 €

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  33.161,66 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  888.370,38 €

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤHN ATTIKH

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  759.538,37 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.044.799,31 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  897.231,58 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2ου ΟΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  757.248,63 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  819.551,32 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ B" ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  928.895,52 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β΄ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  52.092,00 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α (15) ΑΤΟΜΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  194.449,19 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Β (15) ΑΤΟΜΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  742.487,21 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  50.299,58 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ Α" ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  627.284,96 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  55.860,45 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Γ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  54.301,61 €

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  4.478.187,23 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  1.520.929,75 €

Έργα και ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  199.984,80 €

Προστατευμένο Διαμέρισμα Β 3 ατόμων ? Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  15.834,91 €

Διαμέρισμα Α Γ.Ν. Καρδίτσας

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  15.811,37 €

Επιλέξτε Άξονα

Επιλέξτε Μέτρο