Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Έργα Υγείας στο Γ' ΚΠΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  233.616,16 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ""

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  731.600,00 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ""ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ""

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  2.712.832,34 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΠ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.423.476,79 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "" ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ""

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  506.692,00 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ(ΣΙΜΕΩΝΙΔΕΙΟ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "" ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ""

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  536.037,17 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 4
Προϋπολογισμός:  2.515.083,10 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  1.222.303,90 €

ΤΡΙΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  149.057,96 €

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  87.895,95 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  1.341.160,43 €

ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  87.863,19 €

ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  87.505,84 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (Κ.Α.Α.Π) ΒΟΥΛΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  1.034.461,95 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  947.318,46 €

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ (ΕΣΩ-ΕΞΩ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  216.063,53 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ1-Δ2-Δ3 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  45.239,06 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ 24 ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΕ.Π "ΑΓ. ΔΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  1.076.320,59 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΠΕΡΙΘΑΛΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕΠ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  183.346,14 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕΠ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  172.122,21 €

Εξοπλισμός δύο Προστατευμένων διαμερισμάτων τριών ατόμων έκαστο στη Σπάρτη

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  47.301,30 €

Διαρρυθμίσεις και εξοπλισμός δύο Προστατευόμενων διαμερισμάτων στο Ναύπλιο

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  103.004,40 €

Εξοπλισμός Δύο Προστατευόμενων διαμερισμάτων (Α-Β) του Γ.Νοσοκομείου Τρικάλων

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  21.641,07 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Β) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  38.250,84 €

Εξοπλισμός ενός προστατευμένου διαμέρισματος (Α) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  37.992,84 €

Eξοπλισμός ενός Προστατευμένου Διαμερίσματος του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  29.708,00 €

Εξοπλισμός Β΄ Προστατευμένου Διαμερίσματος του Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  29.639,20 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α" ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  10.283,54 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Β" ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  22.993,28 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΤΕΠ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΠΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  8.167.652,95 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΄ Γ.ΠΑΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥ΄

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  800.040,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ(DOPPLER-TRIPLEX) ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  158.120,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  879.100,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  103.887,20 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ-CAMERA ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  316.240,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.412.391,52 €

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ &ΠΡΩΪΟ»

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  724.536,79 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ? ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.700.115,23 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Π.Ν ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  996.811,13 €

Eκσυγχρονισμός 9ου και 10ου ορόφου κτιρίου ΑΧΕΠΑ στο Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  2.240.658,12 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ Α ΚΑΙ Γ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.167.744,58 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  9.181.693,56 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΨΥΧΟΓΕΙΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Α)

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  176.351,86 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  84.184,87 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  174.868,72 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  56.197,95 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.884.727,92 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ Γ-CAMERA ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΧΑ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  879.100,00 €

Εξοπλισμός Οικοτροφείου για 15 άτομα με Ψυχογηριατρικά Προβλήματα στην Αττική

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  87.666,69 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  271.967,72 €

ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ -Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  168.138,42 €

ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  147.953,93 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ .ΓΕΝΙΚΟΥ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ).

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  325.987,20 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  203.948,16 €

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  173.290,66 €

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΥΨΕΛΗ)

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  177.024,26 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  411.207,22 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.116.676,15 €

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΠ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 2 ΚΑΙ 6 ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΝ ΚΑΤ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  7.014.024,95 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ATOMA ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  147.526,40 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.815.130,14 €

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΠ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.223.000,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  387.394,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  387.394,00 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.079.358,94 €

ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  319.123,27 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  292.044,34 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(9)

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  431.373,76 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  0,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Ξ2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ(Αγ.Μελετίου) ΓΙΑ 12 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α.

Μέτρο:  Μέτρο 2
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  43.662,74 €

Επιλέξτε Άξονα

Επιλέξτε Μέτρο