Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Έργα Υγείας στο Γ' ΚΠΣ

Λειτουργία οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  922.797,33 €

Λειτουργία οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Κορινθίας

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  921.969,13 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 10 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ"

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  774.209,08 €

Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Άρτα

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  904.083,60 €

Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Κόνιτσα

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  919.833,49 €

Λειτουργία Γ΄ Οικοτροφείου για 15 άτομα στην Αττική

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  841.590,85 €

Λειτουργία Δ΄ Οικοτροφείου για 15 άτομα στην Αττική

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  888.740,95 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α" ΠΕΣΥΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  483.367,22 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  656.126,17 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  655.909,64 €

Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στον Βύρωνα

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  954.451,14 €

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Β ΠΕΣΥΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  4.032.753,46 €

ΜΕΛΕΤΗ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.211.250,28 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠεΣΥΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  424.644,83 €

Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση & δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  858.200,31 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.507.137,06 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  366.111,27 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Β΄ΠΕΣΥΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  442.770,22 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ 12 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  461.175,58 €

Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στην Αττική

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  822.644,81 €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Υπ.Υ.Π. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ (2000-2006).

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  2.446.809,96 €

Στελέχωση και Λειτουργία Ψυχογηριατρικού Οικοτροφείου Γ" δεκαπέντε (15) ατόμων

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  832.425,88 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 8 ΝΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  655.162,76 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2005

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 4
Προϋπολογισμός:  9.799.643,94 €

ΑΓΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  5.992,27 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  0,00 €

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 5
Προϋπολογισμός:  572.334,70 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε΄ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  56.183,20 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  55.867,38 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ζ΄ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  56.201,98 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.046.180,31 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  281.613,50 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  115.489,50 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  884.956,72 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Β") ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΙΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  879.018,09 €

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  749.269,65 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΑΝΙΜΑ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  921.469,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "Η ΖΩΗ" ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  923.926,49 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  922.593,64 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  769.373,89 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  917.848,15 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  853.181,01 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  0,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  922.342,15 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΑΝΟΙΞΗ" ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  923.921,56 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.833.596,53 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  924.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  839.706,91 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 13 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  879.406,78 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ.

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 4
Προϋπολογισμός:  9.710.988,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  909.888,85 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ "ΝΕΑ ΑΡΧΗ"

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  923.400,62 €

«Λειτουργία ενός (1) προστατευμένου διαμερίσματος για τέσσερα (4) άτομα με ψυχική ασθένεια στη Χίο»

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  19.024,72 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  5.197.391,98 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  62.764,65 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  55.724,81 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  41.960,24 €

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  98.130,47 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  96.575,16 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  103.487,94 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  51.409,55 €

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  44.562,80 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  50.478,18 €

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  40.521,90 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  57.195,66 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  96.883,05 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΜΗΣ - ΛΑΡΙΣΣΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  96.932,03 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ε’ ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  43.171,33 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  52.199,61 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 1
Άξονας:  Άξονας 3
Προϋπολογισμός:  52.859,45 €

Επιλέξτε Άξονα

Επιλέξτε Μέτρο