Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Έργα Υγείας στο Γ' ΚΠΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  27.414,68 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  32.041,95 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  14.902,61 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  111.757,52 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΟΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  40.014,01 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ ""ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ"" ΙΙΙ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  98.415,89 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  31.003,54 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Θ.Ψ.Π.Χ.

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  112.417,30 €

DIALOGUE IS THE CHANGE: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (Θ.Α.Δ.) -OPEN DIALOGUE TREATMENT (O.D.T.)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  5.810,26 €

ANAΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  2.765,68 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  42.919,43 €

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.161,17 €

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  1.484,35 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  744,12 €

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  58.519,28 €

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  43.758,34 €

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΑΧΑΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  2.328,26 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  278,02 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  634,40 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  246,27 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  39.160,86 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  41.075,12 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  39.326,26 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΝΟΟΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙΕΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  47.311,90 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΡΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  55.046,72 €

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  2.419.787,93 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  479.967,56 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  206.818,43 €

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  160.531,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΙΒΕΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΙΒΕΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  870.786,56 €

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  263.536,23 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Α" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  150.000,00 €

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  644.419,19 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  241.039,26 €

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ

Μέτρο:  Μέτρο 5
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  97.500,00 €

Επιλέξτε Άξονα

Επιλέξτε Μέτρο