Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Έργα Υγείας στο Γ' ΚΠΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  387.942,30 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  113.380,94 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  132.161,24 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΕΔΡΑ"

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  164.512,23 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  120.408,33 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩ ΝΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΙΡΙΣ"

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  350.440,79 €

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  101.129,81 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  122.824,19 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΙΜΑΚΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  340.004,88 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  101.240,13 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (66 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ, ΕΝΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ΄), ΕΝΑ ΣΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Β΄), ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (Γ΄), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  408.623,22 €

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΨΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΈΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΊΣΨΥΧΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΈΑ ΑΝΟΔΟΣ - ΑΣΤΚΉ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  120.179,28 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗ <<ΠΗΓΗ>> ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  274.731,82 €

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΩΝ ΘΕΨΙΠΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  368.157,24 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ << ΚΛΙΜΑΚΑΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  525.318,59 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ <<ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ>> ΚΑΙ <<ΑΛΚΥΟΝΙΣ>> ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  339.624,89 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ << Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α>> (3,4,5,ΚΑΙ 6.)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  590.653,47 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΡΕΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΛΙΜΑΚΑ" ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  371.448,71 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 1 ΣΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 1 ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΣΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΕΡΑΧΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  292.897,81 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  139.547,22 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΩΘΟΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  303.869,76 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  309.465,95 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ά 15 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  111.832,86 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (Ε.Ψ.Α.Μ.Υ)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  105.843,01 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΨΑΕΕ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  138.534,40 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 2 ΟΙΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 1 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΟ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  201.425,06 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α"/2003 ΤΗΣ ΕΚΨ&ΨΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤHN ATTIKΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  119.807,22 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ¨ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  46.993,26 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:<<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- Ε.Π.Α.Ψ.Υ.>> ΚΑΙ <<ΚΛΙΜΑΚΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  103.903,07 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΥΣ ΑΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  125.355,15 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ (

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  127.749,58 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/2003)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  105.383,80 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΣΥΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΥΠ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  282.452,06 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  127.447,04 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  189.445,58 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1ου και 2ου ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ << Ε.Ψ.Υ.Κ.Α>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  378.860,92 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ <<ΕΙΡΜΟΣ>>(ΔΕΥΨΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  153.761,78 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ, ΕΝΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ (Ε΄) ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ (Α΄), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ:<<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Ε.Π.Α.Ψ.Υ.>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  291.145,76 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ" ΤΟΥ ΨΝΠΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  193.153,73 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν, Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., Π.Ι.Σ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Υ.Υ.Π ΚΑΙ ΤΩΝ Πε.Σ.Υ ΚΑΙ ΛΟ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  707.943,46 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  158.320,26 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ου ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  132.371,87 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  151.153,06 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ «ΓΑΛΗΝΗ Α΄» ΚΑΙ «ΓΑΛΗΝΗ Β΄» Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  335.474,03 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ.Ψ.Α. ΤΟΥ Ψ.Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  775.796,29 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  129.249,56 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/2003)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  137.136,68 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (27 ΑΤΟΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΜΑΤΑΒΑΣΙΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  136.032,38 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 20 ΑΣΘΕΝΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ <<ΓΝΑ-Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  31.023,85 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (160 ΑΤΟΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  765.521,08 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 2 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:<<ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  214.664,13 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ.

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  105.128,29 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  41.206,26 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ ,Β΄,Γ΄ΚΑΙ Δ΄ΨΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ψ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  355.252,05 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (27 ΑΤΟΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ << ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  122.650,86 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4ου ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.>> ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ (Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  163.347,74 €

<< ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  197.222,10 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : <<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΙΡΙΣ>>

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  170.837,78 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤ"ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Π.Ο.

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  96.793,97 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (11 ΑΤΟΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  27.586,04 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ O ΦΟΡΕΑΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  116.763,90 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (30 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΟ ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ? Θ.Ψ.Π.Χ»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  179.343,47 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (41 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ALZHEIMER ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ: «ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΕΣΤΩΡ»

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  91.044,42 €

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ALZHEIMER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΟΛΟΥ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 2
Προϋπολογισμός:  52.770,66 €

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  3.789.743,67 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  1.198.724,78 €

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  257.915,62 €

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Α

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  936.876,56 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ Α

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  246.510,92 €

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α

Μέτρο:  Μέτρο 4
Άξονας:  Άξονας 1
Προϋπολογισμός:  198.230,51 €

Επιλέξτε Άξονα

Επιλέξτε Μέτρο