Γενικές Πληροφορίες

Σχετικά Αρχεία για την Πιστοποίηση Επάρκειας Φορέων
Νέες Ρυθμίσεις για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων την Περίοδο 2007-2013 DOWNLOAD
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος) DOWNLOAD
Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013
DOWNLOAD
Βασικό πλαίσιο απαιτήσεων-κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
DOWNLOAD
Εξειδίκευση βασικών κατευθύνσεων για την προετοιμασία της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων
DOWNLOAD
Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων Περιόδου 2007 – 2013 για τo Διάστημα μέχρι την Έναρξη της Εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)» DOWNLOAD
ΦΕΚ 55B 2008 Ρυθμίσεις Διαχειριστικής Επάρκειας
DOWNLOAD
Τροποποίηση Διαδικασιών Επάρκειας DOWNLOAD
Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη Μεταβατική Περίοδο: Τυποποιημένο Έντυπο Ι : Στοιχεία Φορέα - Τεκμηρίωση DOWNLOAD
Οδηγός επαρκείας φορέων υγείας
DOWNLOAD
Έντυπα
DOWNLOAD

Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Πιστοποιημένοι Φορείς

μπλε τικ Επιλέξτε εδώ για να μεταφερθείτε στην σελίδα παρουσιάσης των πιστοποιημένων φορέων.
περισσότερα

Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα