Καμπάνιες Αγωγής Υγείας

Μάιος 2012

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας - Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας "ΠΥΞΙΔΑ"

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης σε Θέματα Ψυχικής Υγείας στην Αττική 2012 - 2013.
DOWNLOAD (297,90KB) PDF
DOWNLOAD (883,17KB) PDF
DOWNLOAD (677,00KB) DOC