Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

τρεις εικόνες ανθρώπινων μορφών Επιλέξτε εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής.
περισσότερα

Στελεχιακό Δυναμικό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 106 77 Αθήνα
Φαξ: 2131500751 & 2131500752
e-mail: ygpro@mou.gr
Web site : www.ygeia-pronoia.gr

Κατάσταση Στελεχών Ειδικής Υπηρεσίας
Φωτεινή Δαλαβέρη Προϊσταμένη 213 1500 761 fdalaveri@mou.gr
Ιωάννα Αποστόλου
Γραφείο Προϊσταμένου 213 1500 762 annaapos@mou.gr
Μονάδα Α1 – Στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
Σταύρος Διβάνης 213 1500 772 sdivanis@mou.gr
Μαρία Άννα Αρβανίτη
213 1500 774 marvaniti@mou.gr
Ανδρέας Καραμήτσος 213 1500 773 akaramitsos@mou.gr
Μονάδα Α2 – Συντονισμού εφαρμογής και υποστήριξης της υλοποίησης
Στέλλα Στουπή 213 1500 771 sstoupi@mou.gr
Εύα Φλεβάρη 213 1500 800 eflevari@mou.gr
Μονάδα Β – Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων
Μαλαματένια Χρυσανθακοπούλου 213 1500 802 chrisate@mou.gr
Ειρηνούλα Βασιλούλη 213 1500 803 evasilouli@mou.gr
Μαριάννα Γιδαράκου 213 1500 791 mgidarakou@mou.gr
Ιουλία Λαμπράκη 213 1500 799 ilampraki@mou.gr
Γεώργιος Πουλινάκης 213 1500 819 georpoul@mou.gr
Ελένη Τερζίδου 213 1500 824 eterzidou@mou.gr
Εμμανουέλα Φλέσουρα 213 1500 798 eflessoura@mou.gr
Μονάδα Γ – Προεγκρίσεων και επαληθεύσεων
Σταύρος Κέπεντζης 213 1500 795 skepentzis@mou.gr
Θεώνη Βασιλείου
213 1500 804 tvasileiou@mou.gr
Αθανάσιος Λεμπέσης 213 1500 801 alembessis@mou.gr
Αριστομένης Συγγελάκης 2131500790 asyngelakis@mou.gr
Μονάδα Δ – Οργάνωσης και υποστήριξης
Κυριακή Παντελάκη 213 1500 820 kpantelaki@mou.gr
Μαρία Κορνηλία Αρμενιάκου
213 1500 821 marmeniakou@mou.gr
Βεατρίκη Κυριάκη 213 1500 796 beatkyri@mou.gr
Γραφείο ΟΠΣ
Θεώνη Βασιλείου 213 1500 804
tvasileiou@mou.gr