Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καθορίζεται από τον  Επικοινωνιακό Οδηγό που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και εφαρμόζεται σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Επικοινωνιακό Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2014-2021