Ενέργειες Ειδικής Υπηρεσίας

Μάρτιος 2016

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων έτους 2015

DOWNLOAD (262,23KB) PDF
Φεβρουάριος 2015

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2014

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2014
DOWNLOAD (364,84KB) PDF
Φεβρουάριος 2014

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2013

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για την ΕΥΤΥΚΑ για το έτος 2013
DOWNLOAD (139,05KB) PDF
Μάιος 2012

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice

Διοργάνωση της 8ης συνεδρίασης της ομάδα εργασίας μορφής Community of Practice με αντικείμενο την ενσωμάτωση των αρχών της Διαχείρισης για Αποτελέσματα (Results Based Management RBM) στην Αθήνα.
DOWNLOAD (6.525,01KB) PDF
DOWNLOAD (13.532,53KB) PDF
Μάρτιος 2012

Δράση: "Θετικά Βήματα για την Ψυχική Υγεία"

Η Ενέργεια επιχειρεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας μέσω της ενεργοποίησης φορέων που θα έλθουν σε επαφή με τα μηνύματα και της γενικότερης ευαισθητοποίησης του κοινού, την προβολή του ρόλου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) για την κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και την ηθική και οικονομική ενίσχυσή τους με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αξιοποιηθούν στις ενέργειες. Τα έργα που αφορούν στη συγκεκριμένη ενέργεια είναι από τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης και τον Κοι.Σ.Π.Ε. τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες».