Προσκλήσεις

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο "Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το έτος 2022-2023".

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  9.610,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/09/2022
Ημερομηνία Λήξης:  03/10/2022
DOWNLOAD (1.120,83KB) PDF

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση