Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/11/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (1.375,71KB) ZIP

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση