Προσκλήσεις

«Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Κατηγορία:  Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός:  74.387,60 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/10/2019
Ημερομηνία Λήξης:  14/10/2019
DOWNLOAD (2.451,41KB) ZIP
 

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση