Προσκλήσεις

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας».

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  04/09/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (298,38KB) PDF
 

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση