Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  37.200,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/12/2021
Ημερομηνία Λήξης:  20/12/2021
DOWNLOAD (1.609,39KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  04/11/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/11/2021
DOWNLOAD (631,35KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  26/08/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/09/2021
DOWNLOAD (547,99KB) PDF

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το 2021-2022»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  8.500,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/07/2021
Ημερομηνία Λήξης:  02/08/2021
DOWNLOAD (1.487,27KB) PDF

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  19.354,84 €
Ημερομηνία Έναρξης:  06/07/2021
Ημερομηνία Λήξης:  18/07/2021
DOWNLOAD (1.557,49KB) PDF

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση