Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Σύμβουλος υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Δικαιούχος πράξεων / υποέργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠ ΜΔΤ».

Κατηγορία:  Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός:  24.800,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  09/08/2023
Ημερομηνία Λήξης:  16/08/2023

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης με γενικό τίτλο "Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID[1]19"

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  24.800,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/03/2023
Ημερομηνία Λήξης:  08/03/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση αντικειμένου δημοσιότητας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ"

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  37.200,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/11/2022
Ημερομηνία Λήξης:  09/12/2022
DOWNLOAD (999,70KB) PDF

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο "Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το έτος 2022-2023".

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  9.610,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/09/2022
Ημερομηνία Λήξης:  03/10/2022

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο 'Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2022"

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  26.040,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/08/2022
Ημερομηνία Λήξης:  12/09/2022
DOWNLOAD (858,06KB) PDF

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση