Προσκλήσεις

1η Τροποποίηση 9ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  234.692.062,99 €
Ημερομηνία Έναρξης:  15/03/2010
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (257,10KB) PDF

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  42.655.366,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/03/2010
Ημερομηνία Λήξης:  25/12/2010
DOWNLOAD (331,46KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

2η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  29.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (241,77KB) PDF

3η Τροποποίηση 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε .Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  42.309.641,12 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  31/03/2011
DOWNLOAD (240,48KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

2η Τροποποίηση 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  42.309.641,12 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  21/03/2011
DOWNLOAD (283,62KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση