Προσκλήσεις

16η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  19.236.863,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  20/08/2011
Ημερομηνία Λήξης:  30/12/2011
DOWNLOAD (300,52KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

14η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  179.500.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/08/2011
Ημερομηνία Λήξης:  30/12/2011
DOWNLOAD (242,04KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

15η Ανοιχτή Πρόσκληση Για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  14.753.004,11 €
Ημερομηνία Έναρξης:  25/07/2011
Ημερομηνία Λήξης:  30/12/2011
DOWNLOAD (204,07KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

1η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  8.303.708,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  07/04/2011
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (228,91KB) PDF

13η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  2.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  07/04/2011
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (230,06KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση