Προσκλήσεις

8η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  14.413.708,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/04/2010
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (279,22KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

2η Τροποποίηση 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  42.309.641,12 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  21/03/2011
DOWNLOAD (283,62KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

Τροποποίηση 1η Ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 3: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού»

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  15.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (109,72KB) PDF
Πρόσκληση 2846/27.05.2009
DOWNLOAD (282,41KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

1η Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 1: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας»

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  148.200.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  20/01/2009
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (298,79KB) PDF
Περίληψη Πρόσκλησης 248/20.01.2009
DOWNLOAD (94,20KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

2η Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 2: «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  21.513.513,14 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/12/2008
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
 
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση