Προσκλήσεις

2η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  29.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (241,77KB) PDF
 

1η Τροποποίηση 9ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  234.692.062,99 €
Ημερομηνία Έναρξης:  15/03/2010
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (257,10KB) PDF
 

13η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  2.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  07/04/2011
Ημερομηνία Λήξης:  07/05/2011
DOWNLOAD (230,06KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

3η Τροποποίηση 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε .Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  42.309.641,12 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  31/03/2011
DOWNLOAD (240,48KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

2η Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  8.764.146,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  15/11/2010
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (224,08KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση