Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  8.500,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  15/09/2020
Ημερομηνία Λήξης:  01/10/2020
DOWNLOAD (885,33KB) PDF

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/11/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (1.375,71KB) ZIP

Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Κατηγορία:  Πρόσκληση στελέχωσης
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/10/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης

«Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Κατηγορία:  Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός:  74.387,60 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/10/2019
Ημερομηνία Λήξης:  14/10/2019
DOWNLOAD (2.451,41KB) ZIP

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  30/05/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (236,00KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση