Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  04/11/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/11/2021
DOWNLOAD (631,35KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  26/08/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/09/2021
DOWNLOAD (547,99KB) PDF

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το 2021-2022»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  8.500,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/07/2021
Ημερομηνία Λήξης:  02/08/2021
DOWNLOAD (1.487,27KB) PDF

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  19.354,84 €
Ημερομηνία Έναρξης:  06/07/2021
Ημερομηνία Λήξης:  18/07/2021
DOWNLOAD (1.557,49KB) PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Κατηγορία:  Πρόσκληση στελέχωσης
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/03/2021
Ημερομηνία Λήξης:  12/04/2021
DOWNLOAD (3.298,28KB) PDF

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση