Προσκλήσεις

«Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Κατηγορία:  Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός:  74.387,60 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/10/2019
Ημερομηνία Λήξης:  14/10/2019
DOWNLOAD (2.451,41KB) ZIP
 

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  07/02/2017
Ημερομηνία Λήξης:  21/02/2017
DOWNLOAD (275,84KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 (ΚΩΔ. 30)

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  15.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  04/04/2014
Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2015
DOWNLOAD (280,71KB) PDF
 

Τίτλος: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής (ΚΩΔ. 29)

Κατηγορία:  Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής
Προϋπολογισμός:  425.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/12/2013
Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2013
DOWNLOAD (257,25KB) PDF
 

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" 2007-2013 στην κατηγορία παρεμβάσεων:Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  82.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  14/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  31/05/2013
DOWNLOAD (341,16KB) PDF
Οδηγός
DOWNLOAD (758,47KB) PDF
 

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση