Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: «Αξιολόγηση - Χαρτογράφηση Αναγκών Υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ΝUTS-2 και NUTS-3 μέσω συγκεκριμένων δεικτών και σύνδεση με την προτεραιοποίηση των δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και των ειδικών στόχων του Κανονισμού των Κοινών Διατάξεων

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  24.800,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  05/05/2022
Ημερομηνία Λήξης:  13/05/2022
DOWNLOAD (1.214,56KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, περιόδου 2022-2023.

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  14/04/2022
Ημερομηνία Λήξης:  18/04/2022
DOWNLOAD (679,80KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025»

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  37.200,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/12/2021
Ημερομηνία Λήξης:  20/12/2021
DOWNLOAD (1.609,39KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  04/11/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/11/2021
DOWNLOAD (631,35KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  15.100,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  26/08/2021
Ημερομηνία Λήξης:  06/09/2021
DOWNLOAD (547,99KB) PDF

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση