Προσκλήσεις

Τίτλος: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής (ΚΩΔ. 29)

Κατηγορία:  Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής
Προϋπολογισμός:  425.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/12/2013
Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2013
DOWNLOAD (257,25KB) PDF
 

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" 2007-2013 στην κατηγορία παρεμβάσεων:Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  82.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  14/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  31/05/2013
DOWNLOAD (341,16KB) PDF
Οδηγός
DOWNLOAD (758,47KB) PDF
 

21η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  6.522.580,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  25/07/2012
Ημερομηνία Λήξης:  15/10/2012
DOWNLOAD (208,96KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

20η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 - Παράταση υποβολής προτάσεων

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  11.998.706,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  11/06/2012
Ημερομηνία Λήξης:  10/08/2012
DOWNLOAD (140,91KB) PDF
 

20η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  11.998.706,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  11/06/2012
Ημερομηνία Λήξης:  11/07/2012
DOWNLOAD (332,17KB) PDF
 
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση