Προσκλήσεις

Τροποποίηση 1η Ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 3: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού»

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  15.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2009
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (109,72KB) PDF
DOWNLOAD (282,41KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

1η Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 1: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας»

Κατηγορία:  Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Προϋπολογισμός:  148.200.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  20/01/2009
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (298,79KB) PDF
DOWNLOAD (94,20KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

2η Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 2: «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  21.513.513,14 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/12/2008
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
Συνημμένα αρχεία

1η Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στη κατηγορία Παρεμβάσεων 3: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού»

Κατηγορία:  Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Προϋπολογισμός:  23.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  05/08/2008
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (272,22KB) PDF
DOWNLOAD (93,24KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση